Nejčastější dotazy

Všechny vaše otázky, již odpověděl.

1. Všechny vaše otázky již byly zodpovězeny.

Cena zahrnuje komoru OxyLife I a ovládací jednotku bez koncentrátoru kyslíku AirSep a chladiče. Sleva se vztahuje i na příslušenství. Provozní cena koncentrátoru kyslíku o výkonu 10 l/min je 1 900 eur.Komora je uvnitř vybavena standardními přívodními tryskami, ke kterým lze připojit jakýkoli typ masky. Najděte si typ, který se vám bude dobře nosit, a ten používejte. Pořiďte si je prosím v místě vašeho bydliště.Ano, řízení tlaku je omezeno pouze softwarem. Nastavení vyššího tlaku je chráněno heslem výrobce. Po vložení počítač umožňuje nastavení tlaku vyšší než 1,5 ATA.

Komora OxyLife I je v současné době označena a prodávána jako nezdravotnický prostředek se softwarovým omezením tlaku na 1,5 ATA. Komory OxyHelp jsou konstruovány pro maximální pracovní tlak 2 ATA s automatickým ovládáním (dotykový panel počítače). Všechny komory jsou konstruovány autorizovanými laboratořemi v souladu s normou PVHO (Tlakové nádoby pro humánní použití) (rentgen, ultrazvuk a kontrola penetrace barviva).

Po získání certifikace CE pro zdravotnické prostředky třídy IIB bude k dispozici upgrade softwaru na tlak 2 ATA za 2 000 eur. V důsledku toho se cena komor certifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy IIB (stejný výrobek, současný model) zvýší o 35 %. Certifikace CE pro zdravotnické prostředky třídy IIB bude k dispozici v blízké budoucnosti.

2. Obsluha komor OxyHelp HBOT

Uživatelská příručka pro nezdravotnickou komoru doporučuje uživatelům, aby před použitím komory podstoupili lékařskou prohlídku. Obsluhu komory zvládne každý průměrně vzdělaný člověk, pokud si přečte uživatelskou příručku. V uživatelské příručce k lékařské komoře je uvedeno, že komoru lze používat pouze se souhlasem lékaře a že během léčby je nutná odborná lékařská asistence.

Při obsluze komory tedy musí být přítomen lékař nebo hyperbarický technik. Tato komora bude certifikována jako zdravotnický prostředek třídy IIB podle směrnice 93/42/EHS. Musíte si ověřit, jaké předpisy platí ve vaší zemi pro používání zdravotnického prostředku třídy IIB.

To je důvod, proč malé ordinace a soukromé osoby dávají přednost nezdravotnickému statusu, zatímco zdravotnická zařízení chtějí zdravotnickou verzi. V Japonsku se tento typ komor používá již 20 let převážně jako nezdravotnické prostředky.

Úroveň tlaku a délku procedury lze kdykoli upravit, a to i v průběhu procedury, prostřednictvím rozhraní dotykového panelu na ovládací jednotce – vně komory. Pokud je ovládací panel nastaven výhradně pro ovládání obsluhou zvenčí, nejsou tyto změny zevnitř komory možné. Možné příkazy zevnitř komory bez ovládání obsluhou jsou: start/stop a zapnutí/vypnutí chlazení. Pokud obsluha nastaví ovládací panel na ovládání zevnitř, jsou všechny tlakové příkazy a další funkce dostupné také zevnitř komory.Koncentrátory lze vypnout pouze zvenčí komory. Vždy si můžete sundat masku a pustit veškerý kyslík dovnitř komory. Žádné riziko vysokých hladin nehrozí, dokonce i 2 kyslíkové koncentrátory jsou bezpečné. Další možností je zapojit kyslíkové koncentrátory do zásuvky s dálkovým ovládáním a mít dálkový ovladač uvnitř komory, abyste je mohli zapínat a vypínat podle potřeby. Zásuvky s dálkovým ovládáním jsou k dostání v každém železářství. Tuto pomůcku vám můžeme také dodat.

3. Bezpečnost použití

Ano, vícemístný systém má monitor hladiny kyslíku s alarmem, který se spustí, když hladina kyslíku klesne pod 19 % nebo se zvýší nad 25–26 %, v závislosti na předpisech dané země.

Standardní jednomístná tlaková nádoba tuto vlastnost nemá. V Evropě je možné používat jednomístnou komoru naplněnou vzduchem bez monitoru O2. Měli jsme pouze jednoho klienta z Velké Británie, který si takový monitor vyžádal, přidali jsme ho do komory za příplatek 700 eur.

V praxi se však o hladinu O2 nemusíte obávat, níže je jednoduchý výpočet:

 

 

  1. Minimální úroveň

Komora je natlakována normálním vzduchem a větrána 80 litry za minutu. Komora o průměru 80 cm má při normálním tlaku vzduchu celkový objem vzduchu 1 200 litrů. Lidský dech dosahuje 5–8 litrů vzduchu za minutu. Při této rychlosti ventilace – 80 l/min s celkovým objemem vzduchu 1 800 l/ při 1,5 ATA a 2400 l při 2 ATA – a objemu lidského těla kolem 100 l, jsou změny složení vzduchu v komoře zanedbatelné.

(Ve skutečnosti je hustota lidského těla velmi podobná hustotě vody – proto se většina z nás (v závislosti na obsahu tuku) při výdechu potápí a při nádechu nás voda nadnáší. Svaly váží přibližně 1,06 g/ml a tuk 0,9 g/ml. A my jsme tvořeni převážně vodou. Takže lze celkem přesně říci, že člověk o hmotnosti 95 kg má objem 95 litrů.)

  1. Maximální úroveň

Ze stejného důvodu, který byl vysvětlen výše, koncentrátor, který do komory přivádí 10 l/min – 95 % kyslíku, koncentraci O2 v komoře příliš neovlivní.

4. Záruka a údržba

Bylo prokázáno, že konstrukce kapsle funguje nejméně 3–4 roky bez jakéhokoli zásahu. Během dlouhého života komory OxyLife I se nebudete muset údržbou příliš zabývat.

Bylo prokázáno, že konstrukce kapsle funguje nejméně 3–4 roky bez jakéhokoli zásahu. Jediným předvídatelným problémem po 3–4 letech používání je těsnění kolem vchodu, které bývá nutné vyměnit. K tomuto postupu jsme pro vás připravili videonávod a poskytneme vám také těsnění a lepidlo. Celá výměna trvá přibližně 2 hodiny a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti.

Průběžné náklady

Účet za elektřinu, spotřeba energie:

  1. Jednotka kompresoru – 380 wattů
  2. Koncentrátor kyslíku – 650 wattů
  3. Chladicí systém – 500 wattů

Jednotka kompresoru

Jednotka kompresoru má 2 sady vzduchových filtrů, 0,05 a 0,01 mikronů, a při průtoku 100 l/min vydrží filtry pracovat 20 000 hodin. Životnost vzduchového čerpadla je přibližně 8 000 hodin. Náklady na vzduchové čerpadlo – 400 eur

Koncentrátor kyslíku AirSep

Filtr hrubých částic stačí umýt jednou týdně podle pokynů v návodu k obsluze a jednou za dva roky jej vyměnit. Životnost koncentrátoru je při správné údržbě 25 000 až 30 000 hodin. Molekulární síto by se mělo vyměnit po 10 000 hodinách.

Chladicí systém

Používáme ho teprve asi 8 měsíců, nevím o žádných požadavcích na údržbu, zeptám se. Domnívám se, že stačí udržovat hladinu vody a chladicího plynu podle doporučeníÚdržba je popsána v uživatelské příručce. V podstatě jde o to udržovat komoru čistou a používat pouze neutrální mycí prostředky. Okno otírejte pouze měkkým hadříkem a neutrálním mycím prostředkem nebo vodou. Jednou za měsíc nebo kdykoli máte pocit, že dveře nejdou snadno posunout, namažte vodicí lišty oken silikonovým olejem. Bezpečnostní prvky jsou vysvětleny v úvodním e-mailu nebo v katalogu Oxyhelp. Seznamte se, prosím, s těmito informacemi.